Курсы cisco с дипломом

12 курсов найдено

Курс DevOps Engineer.

Начальный, Средний
8 месяцев
Track DevOps Docker, Kubernetes, Network programmability, Ansible, Cisco solutions, HashiCorp Stack,... DevOps Engineer - высокооплачиваемая профессия будущего! NetDevOps имеет знания об основных понятиях, концепции и инструментах сетевого оборудования, приложений и сервисов. Это специалист, который знает, как повысить эффективность процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения. DevOps

Подробнее о курсе

Сертификат
Месяцев 8
Тип обучения
Город Киев
Трансляция Прямой эфир
Практические занятия 100%
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный, Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Знание основ языка Python и парадигм программирования. Умение создавать простые приложения на Python. Создать консольную игру крестики-нолики
 • Знание процесса администрирования и автоматизации сетей, безопасности аспектов приложений и программ
 • Умение настраивать и конфигурировать системы для автоматического развертывания, масштабирования и управления приложений в контейнерах
 • Знание набором практик и знаний для реализации безопасного цикла разработки программного обеспечения
 • Научатся определять проблемные места в работе приложений и микросервисив.
Читать подробнее о программе курса

Курси CISCO

Начальный
Офлайн
Львов
урахування ПДВ)Україна: 23500 грн E-Learning: Ціна: (без урахування ПДВ)Україна: US $ 695 Interconnecting Cisco... Даний курс надасть слухачам необхідні знання та навички для побудови, налаштування та обслуговування IPv4 / IPv6 мереж малого і середнього розмірів, включаючи основні питання по конфігурації LAN-комутаторів і маршрутизаторів, з управління мережевими пристроями, а також по базових питаннях мережевої

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 5
Периодичность каждый день
Тип обучения Офлайн
Город Львов
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 (ICND1)
 • налаштування та обслуговування мереж малого і середнього розміру.
 • Розгортання комутованих IP-мереж Cisco»
 • Впровадження IP-маршрутизації Cisco
 • Діагностика та підтримка IP-мереж Cisco»
Читать подробнее о программе курса

Курси програмування

Начальный
30 месяцев
Офлайн
Львов
Сучасне обладнання Наші партнери: Microsoft, Cisco, Autodesk, світові лідери у галузі IT.... Навчаємо програмуванню з нуля

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 720
Месяцев 30
Периодичность 3 раза в неделю
Тип обучения Офлайн
Город Львов
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Створювати сайти. Ви вивчите основні мови розробки C# та C++, навчитеся їх застосовувати для створення сайтів, дізнаєтесь їх можливості. Розробляти ігри. Ви матимете можливість взяти участь у розробці комп'
 • ютерних ігор для різних платформ. Створювати мобільні додатки. Навчитесь створювати Android-додатки з нуля до публікації в Google Play. Розкажемо, з яких етапів складається процес створення проекту, розберетеся з принципами тестування мобільних додатків. Працювати з серверною частиною додатків та сайтів. Ви зможете створювати компоненти та функції, які доступні користувачеві програми або сайту через інтерфейс. Навчитесь організовувати роботу програм, сайтів, зберігання даних, передачу інформації користувачеві та зручну навігацію. Проектувати бази даних. Дізнаєтесь тонкощі проектування та програмування баз даних різного ступеня складності та величини. Автоматизуєте роботу з базами даних (як з однією, так і з кількома базами одночасно), в залежності від завдання або вимог замовника. Розробляти програми на Java. Навчитеся створювати програми для різних пристроїв, основам об'
 • єктно-орієнтованого програмування та багатопоточності. Будете працювати з Spring та Hibernate, які дозволять прискорити роботу додатків. Забезпечувати безпеку проектів. Зрозумієте, як правильно використовувати алгоритми шифрування, автентифікацію та безпечне з'
 • єднання. Ви зможете використовувати різні процедури, обладнання та програмне забезпечення для визначення вразливих місць та зведення їх кількості до мінімуму. Використовувати хмарні технології. Будете використовувати можливості Microsoft Azure, вивчите принципи його сервісів. Навчитесь впроваджувати хмарні технології у свої проекти. Працювати в команді. Розберетеся з етапами життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Дізнаєтеся про моделі розробки ПЗ. Зрозумієте особливості різних методологій. Вивчите тонкощі використання Scrum. Візьмете участь у командному проекті.
Читать подробнее о программе курса

Курс Разработка программного обеспечения

Начальный
30 месяцев
Офлайн
Киев
проектами Аппаратное обеспечение рабочих станций и ноутбуков Администрирование OS Windows 7/8.1/10 Cisco... Обучаем программированию с нуля

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 720
Месяцев 30
Периодичность 3 раза в неделю
Тип обучения Офлайн
Город Киев
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Разрабатывать игры. У вас будет возможность принять участие в разработке компьютерных игр для разных платформ.
 • Создавать мобильные приложения. Научитесь создавать Android-приложения с нуля до публикации в Google Play. Расскажем, из каких этапов состоит процесс создания проекта, разберетесь с принципами тестирования мобильных приложений.
 • Создавать сайты. Вы изучите основные языки разработки C# и C++, научитесь их применять для создания сайтов, изучите их возможности.
 • Работать с серверной частью приложений и сайтов. Вы сможете создавать компоненты и функции, которые доступны пользователю приложения или сайта через интерфейс. Научитесь организовывать работу приложений, сайтов, хранение данных, передачу информации пользователю и удобную навигацию.
 • Проектировать базы данных. Изучите тонкости проектирования и программирования баз данных различной степени сложности и величины. Автоматизируете работу с базами данных (как с одной, так и с несколькими базами одновременно) в зависимости от постановки задачи или требований заказчика.
 • Разрабатывать приложения на Java. Вы научитесь создавать приложения для разных устройств. Изучите основы объектно-ориентированного программирования и многопоточности. Научитесь работать с Spring и Hibernate, которые позволят ускорить работу приложений.
 • Обеспечивать безопасность проектов. Поймете, как правильно использовать алгоритмы шифрования, аутентификацию и безопасное соединение. Сможете применять различные процедуры, оборудование и ПО для определения уязвимых мест и сведения их количества к минимуму.
 • Использовать облачные технологии. Научитесь использовать возможности Microsoft Azure, изучите принципы его сервисов. Научитесь внедрять облачные технологии в свои проекты.
 • Работать в команде. Разберетесь в этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения. Узнаете о моделях разработки ПО. Поймите особенности разных методологий. Изучите тонкости использования Scrum. Поучаствуете в командном проекте.
Читать подробнее о программе курса

Курс Разработка программного обеспечения

Начальный
30 месяцев
проектами Аппаратное обеспечение рабочих станций и ноутбуков Администрирование OS Windows 7/8.1/10 Cisco... Обучаем программированию с нуля

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 720
Месяцев 30
Периодичность 3 раза в неделю
Тип обучения
Город Одесса
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Разрабатывать игры. У вас будет возможность принять участие в разработке компьютерных игр для разных платформ.
 • Создавать мобильные приложения. Научитесь создавать Android-приложения с нуля до публикации в Google Play. Расскажем, из каких этапов состоит процесс создания проекта, разберетесь с принципами тестирования мобильных приложений.
 • Создавать сайты. Вы изучите основные языки разработки C# и C++, научитесь их применять для создания сайтов, изучите их возможности.
 • Работать с серверной частью приложений и сайтов. Вы сможете создавать компоненты и функции, которые доступны пользователю приложения или сайта через интерфейс. Научитесь организовывать работу приложений, сайтов, хранение данных, передачу информации пользователю и удобную навигацию.
 • Проектировать базы данных. Изучите тонкости проектирования и программирования баз данных различной степени сложности и величины. Автоматизируете работу с базами данных (как с одной, так и с несколькими базами одновременно) в зависимости от постановки задачи или требований заказчика.
 • Разрабатывать приложения на Java. Вы научитесь создавать приложения для разных устройств. Изучите основы объектно-ориентированного программирования и многопоточности. Научитесь работать с Spring и Hibernate, которые позволят ускорить работу приложений.
 • Обеспечивать безопасность проектов. Поймете, как правильно использовать алгоритмы шифрования, аутентификацию и безопасное соединение. Сможете применять различные процедуры, оборудование и ПО для определения уязвимых мест и сведения их количества к минимуму.
 • Использовать облачные технологии. Научитесь использовать возможности Microsoft Azure, изучите принципы его сервисов. Научитесь внедрять облачные технологии в свои проекты.
 • Работать в команде. Разберетесь в этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения. Узнаете о моделях разработки ПО. Поймите особенности разных методологий. Изучите тонкости использования Scrum. Поучаствуете в командном проекте.
Читать подробнее о программе курса

Курс DevOps (basic)

Начальный
10 месяцев
В процессе обучения студенты получат сертификат Cisco.... Курс является начальным для старта в направлении DevOps инженера, в нем собран тот необходимый набор знаний и инструментов, которые позволят студенту устраиваться на работу по этому направлению.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 80
Месяцев 10
Периодичность 2 раза в неделю
Тип обучения
Город Одесса
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Использовать методологию DevOps.
 • Применять принципы DevOps к конкретным проектам.
 • Понимать особенности современной разработки ПО.
 • Понимать принципы построения современных сетей.
 • Научитесь работать с IPv4 и IPv6 адресами и масками.
 • Научитесь работать с DNS.
 • Овладеете основами работы в Linux.
 • Понимать принципы маршрутизации.
 • Использовать систему контроля версий Git.
 • Овладеете основами python.
 • Использовать python для автоматизации процессов.
 • Работать с Docker контейнерами.
 • Настраивать сеть в Docker.
 • Использовать volumes в Docker.
 • Понимать архитектуру Puppet.
 • Устанавливать и конфигурировать Puppet.
 • Управлять конфигурацией с помощью Puppet.
 • В процессе обучения студенты получат сертификат Cisco.
Читать подробнее о программе курса
onlineitea.com.ua

Курс Python Pro

Начальный
93 часов
Онлайн
Працював над веб-проектами, проходив стажування на проекті Cisco, зараз працює в сфері health care на... Стати Python-розробником? З ITEA! Навчання Python з нуля онлайн дозволить створювати грамотні структури програм і писати чистий код.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 31
Часов 93
Месяцев 4
Периодичность 2 раза в неделю
Тип обучения Онлайн
Город Киев
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Розуміти, як влаштоване програмування й чому воно не має нічого спільного з магією Писати правильний та робочий код без помилок, який зрозуміє інший розробник Усього необхідного для підготовки до курсу "
 • Фреймворк Python / Django"
 • , після якого ти зможеш претендувати на посаду Junior Python Developer після завершення навчання Python Pro Створювати грамотну структуру програми Розробляти програми мовою Python
Читать подробнее о программе курса

Основи інформаційних технологій

Начальный
2 месяца
Офлайн
Львов
Мережева адресація Теорія ІР адрес IPv6 CIDR & VLSM 15 Аналіз мережевого трафіку Налаштування мережі Cisco... Даний курс повністю присвячено технічним знанням і навичкам для тих, хто обирає сферу інформаційних технологій, або для тих, хто уже працює у ній, втім відчуває брак технічної бази для подальшого росту.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 16
Месяцев 2
Периодичность 2 раза в неделю
Тип обучения Офлайн
Город Львов
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Технології програмного середовища
 • Віртуалізація робочого середовища
 • Конфігурація операційної системи Windows
 • Адміністрування операційної системи Windows
 • Адміністрування Linux
 • Веб технології розробки
Читать подробнее о программе курса

Курс Розробка програмного забезпечення

Начальный
24 месяцев
Офлайн
Львов
Мова UМL Управління програмними проектами АВТОРИЗОВАНІ КУРСИ Cisco Networking Academy АВТОРИЗОВАНІ... Поєднуйте IT-освіту з навчанням у школі

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 384
Месяцев 24
Периодичность 2 раза в неделю
Тип обучения Офлайн
Город Львов
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для школьников, для подростков
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Програмування на Python Робототехніка Основи програмування з використанням мови С++ Об'
 • єктно-орієнтоване програмування Використання бібліотеки класів стандартних шаблонів STL Теорія баз даних Системи управління базами даних Програмування Microsoft SQL Server Програмування СУБД Oracfe. Мова PL-SQL Системне програмування Мережеве програмування Розробка wеЬ-сторінок мовою рознітки HTML з використанням каскадних таблиць стилів CSS Мова сценаріїв JavaScript Створення веб-додатків, що виконуються на стороні сервера за допомогою PHP та СУБД Розробка додатків із застосуванням технології Клієнт-Сервер Створення програм для платформи Microsoft .NET Розробка веб-додатків з використанням ASP.NET Coгe мовою С# із застосуванням СУБД MS SQL Server Створення хмарних рішень із використанням Міcгosoft Azure Програмування з використанням технології Java Розробка програм для мобільних пристроїв на основі операційної системи Android Розробка ігор Паттерни проектування Об'
 • єктно орієнтоване проектування. Мова UМL Управління програмними проектами
Читать подробнее о программе курса

Курс Мережі та кібербезпека

Начальный
30 месяцев
Офлайн
Львов
Сучасне обладнання Наші партнери: Microsoft, Cisco, Autodesk, світові лідери у галузі IT.... Навчимо створювати та обслуговувати комп'ютерні мережі

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 720
Месяцев 30
Периодичность 3 раза в неделю
Тип обучения Офлайн
Город Львов
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Розгортати кабельні системи
 • Проектувати, монтувати та сертифікувати структуровану кабельну систему.
 • Проектувати локальну мережу
 • Проектувати та будувати локальну мережу будь-якої складності із застосуванням сучасного активного обладнання.
 • Організовувати корпоративну маршрутизовану мережу
 • із застосуванням глобальних технологій на базі протоколу IP
 • Підключати корпоративну мережу до Інтернету
 • забезпечивши при цьому необхідний рівень безпеки
 • Розробляти комплексні політики безпеки у мережі
 • Впроваджувати ці політики
 • Здійснювати розгортання та підтримку необхідних мережевих служб
 • Забезпечувати безпечний та ефективний доступ до мережевих ресурсів
 • Адмініструвати серверні системи
 • Адмініструвати сучасні серверні операційні системи та активне мережеве обладнання
 • Працювати з великими мережами
 • Керувати функціонуванням великих мереж високої складності
 • Діагностувати мережні проблеми
 • Усувати різноманітні мережеві несправності
Читать подробнее о программе курса

Курс Project Management

Начальный
10 месяцев
Офлайн
Одесса
GIT Сертификация Cisco EITE и NDG Linux Unhatched PM Advanced Управление содержанием проекта (Project... Project Management — это направление, открытое человеку с любым профессиональным бэкграундом. Вовсе необязательно иметь опыт в IT, чтобы стать проектным менеджером — достаточно быть целеустремленным и иметь достаточно времени для учебы и прокачки полученных знаний.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 80
Месяцев 10
Периодичность 2 раза в неделю
Тип обучения Офлайн
Город Одесса
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Понимать фундаментальные принципы проектного менеджмента и требования бизнеса.
 • Знать методологии разработки ПО и применять их на проекте.
 • Формировать и вести проектную документацию.
 • Определять бюджет проекта.
 • Управлять требованиями и изменениями на проекте, определять и управлять рисками.
 • Формировать команду и планировать человеческие ресурсы, уметь работать с конфликтами.
 • Выстраивать коммуникацию между командой и заказчиком.
 • Контролировать и оценивать ход проекта.
 • Уметь завершать проект и формировать итоговую документацию.
 • Управлять и поставлять качественный продукт.
 • Работать с различными инструментами планирования проектов.
 • Иметь навыки прототипирования.
Читать подробнее о программе курса
itstep.org

Курси графічного дизайну

Начальный
30 месяцев
Офлайн
Львов
Сучасне обладнання Наші партнери: Microsoft, Cisco, Autodesk, світові лідери у галузі IT....

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 720
Месяцев 30
Периодичность 3 раза в неделю
Тип обучения Офлайн
Город Львов
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Створювати чудову рекламу
 • Розробляти стилістику компаній
 • Здійснювати фотота відеозйомку
 • Монтувати відео
 • Створювати макети для друку
 • Створювати анімації
 • Розробляти сайти та застосунки
 • Моделювати та рендерити 3D
Читать подробнее о программе курса