Категории курсов

Курс Спеіальність .NET Developer

Начальный
8 месяцев
Онлайн
C#/.NET розробник — програміст, який використовує технології платформи .NET від компанії Microsoft. Головний інструмент у його роботі — надійна та багатофункціональна мова програмування C#, котра багато років займає лідируючі місця у різних ТОПах. Розробники цього напряму можуть розробляти широкий с

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 54
Месяцев 8
Тип обучения Онлайн
Город Киев
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Використання мови C#, методології ООП та знань платформи .NET для створення десктопних та веб-додатків.
 • Написання зрозумілого та ефективного коду в середовищі розроблення Visual Studio.
 • Написання запитів до реляційних БД та різне оперування даними за допомогою SQL та Transact-SQL.
 • Отримання доступу до даних та робота з ними у зручній формі за допомогою LINQ та Entity Framework.
 • Створення швидких API та веб-застосунків за допомогою фреймворку ASP.NET Core та ін.
Читать подробнее о программе курса

Курс .NET

Средний
2,5 месяца
Онлайн, офлайн
Харьков
Программа обучения для студентов и начинающих разработчиков. Здесь эксперты NIX Solutions научат тебя разработке по направлению .NET, а сразу после ты можешь пробовать себя на позицию Junior .NET Developer в нашу команду.

Подробнее о курсе

Месяцев 2,5
Периодичность 2 раза в неделю
Тип обучения Онлайн, офлайн
Город Харьков
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Понимание архитектуры и возможностей платформы .NET
 • знания о front-end разработке, а именно о технологиях HTML, CSS, JavaScript (jQuery)
 • углубленные навыки работы с технологией ASP.NET MVC
 • углубленные навыки работы с ORM EntityFramework.
Читать подробнее о программе курса

Курс C++/Net Developer

Начальный, Средний
115 часов
Онлайн, офлайн
Киев , Харьков , Запорожье , Винница
Поставщики данных .NET Framework SQL Server и ADO.NET.... Курсы программирования на C++ в Киеве это уникальная возможность получить новую профессию за 5,5 месяцев обучения. Курс рассчитан на студентов с базовыми знаниями. Пройдя курс С++ вы получите необходимые теоретические и практические навыки для трудоустройства в любой IT компании как в Украине, так и

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 46
Часов 115
Месяцев 5,5
Тип обучения Онлайн, офлайн
Город Киев, Харьков, Запорожье, Винница
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный, Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Использовать основные структуры данных и ООП-методологии для разработки программ
 • Работать с интерфейсами и модификаторами доступа
 • Создавать многопоточные программы и приложения на языке C++
 • Изучите структуры, типизированные словари и списки, делегаты и события, работу с I / O и LINQ, сможете отлавливать исключения и даже писать асинхронный код
 • Получите первый базовый опыт работы с несколькими фреймворками (как настольными, так и Web) на языке C#
 • С помощью полученных знаний в Академии сможете сдать экзамен «Microsoft Specialist. (Экзамен 70-483. Programming in C++)
Читать подробнее о программе курса

Курс C#/.NET

Начальный, Средний
Онлайн
C# – об’єктно-орієнтована мова для платформи .Net та основна мова розробки в компаніях, які використовують програмне забезпечення від Microsoft. На ньому розробляють мобільні та настільні програми. C# входить до п’ятірки найпопулярніших мов світу.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 14
Тип обучения Онлайн
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых
Уровень подготовки Начальный, Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 1. Консольні програми. У даному розділі студент пройде шлях від створення найпростішої програми, до розуміння базових речей у програмуванні: умови, цикли, масиви, робота з консоллю, робота з файлами, парсинг рядкових виразів та багато іншого. Кожне завдання передбачає написання тестів, без яких не обійтися у створенні реальних додатків.
 2. SQ. Поточний стан речей показує, що будь-яка програма, трохи складніша за “Калькулятор”, має свою базу даних, необхідну для зберігання даних. У цьому завдання студент розбереться як створювати бази даних, таблиці, напише базові SQL-запити.
 3. Декомпозиція. У цю групу входять два завдання побудувати діаграм предметних областей (UML). Саме вміння побудувати декомпозицію дозволяє програмісту уникнути проблем із купою безглуздо витрачених зусиль та мільйонів переробок при уточненні знань з предметної галузі. Також ці навички знімають проблему старту створення архітектури з нуля.
 4. ASP.NET. У цьому розділі студент створить сайт для роботи з базою даних, створеною у попередньому розділі. Навчиться створювати сторінки для перегляду даних із БД, створення/редагування/видалення цих даних.
 5. WPF (WinForms). Незважаючи на солідний вік технологій для створення desktop-додатків під Windows, ці технології все ще можуть знадобитися розробнику, особливо в частині enterprise рішень. Також у завданні необхідно буде освоїти роботу з багатопоточністю, взаємодію з UI з кількох потоків, роботу з дисковою системою.
 6. .NET 6. Флагманська та найактуальніша версія .NET, що активно розробляється фірмою Microsoft. У цьому розділі кілька завдань: студент дізнається як написати Telegram бота за допомогою c#, попрацює з апі сторонніх сайтів, напише backend та frontend для свого додатку “домашній облік фінансів” та опублікує його у хмарі Azure.
Читать подробнее о программе курса

Курс C#/.NET Developer

Начальный, Средний
138 часов
Онлайн
В течение курса вас ждет более 200 практических задач, которые вы будете выполнять самостоятельно и по каждому получите оценку и рекомендации от тренера. За 5.5 месяцев вы создадите 4 курсовых проекта, которые станут первыми в вашем портфолио начинающего C#/.NET разработчика.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 66
Часов 138
Месяцев 6
Периодичность 3 раза в неделю
Тип обучения Онлайн
Город Киев
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный, Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • C# — высокофункциональный объектно-ориентированный язык от Microsoft с широкой областью применения.
 • Основы SQL — языка запросов для оперативного доступа к базе данных.
 • Entity Framework Core — важная кроссплатформенная технология, упрощающая доступ к данным.
 • ASP.NET Core — популярный мультиплатформенный фреймворк для создания веб-приложений при помощи си шарп.
 • Git — инструмент управления версиями для комфортной одиночной и командной разработки.
Читать подробнее о программе курса

Курс C#/NET

Средний
3 часов
Онлайн
Поскольку разработчики C#/.NET часто работают в крупных корпорациях, им необходимо учиться писать «чистый» код – переделки и доработки могут обойтись слишком дорого. На курсах разработки на C#/.NET от компании Foxminded мы сразу обращаем на это внимание студентов и учим их писать код, за который не

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 18
Часов 3
Месяцев 4
Тип обучения Онлайн
Город Киев
Трансляция Видеозапись
Практические занятия 80%
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Вы научитесь писать правильный и хорошо структурированный код C#), до супер-востребованных сейчас на рынке WinForms и .Net Core.
Читать подробнее о программе курса

Курс Рефакторинг NET Приложений

Средний, Профессиональный
7 часов
Онлайн
Видеокурс «Рефакторинг .NET приложений» будет полезен как начинающим разработчикам, так и разработчикам с опытом. Для того, чтобы успешно освоить материал видео уроков, Вам необходимо владеть базовыми навыками программирования на языке C# и уметь использовать объектно-ориентированные техники. В этом

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 5
Часов 7
Тип обучения Онлайн
Город Киев
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Средний, Профессиональный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Понимать назначение рефакторинга и применять его на практике
 • Создавать объектно-ориентированные и легко расширяемые приложения, используя рефакторинг
 • Применять различные подходы к улучшению структурной целостности и производительности существующих программ
 • Быстро анализировать код с целью его улучшения
 • Оперативно находить недостатки в коде и эффективно исправлять их
 • Совершать поэтапную модификацию кода.
Читать подробнее о программе курса

Курсы C#/.Net Developer

Начальный, Средний
136 часов
Онлайн
Курсы программирования по специальности C#/.NET Developer - 5.5 мес. / 136 часов обучения.... На данном курсе, начиная с элементарных вещей и заканчивая новейшими технологиями, которые нужны для коммерческой разработки, Вы шаг за шагом изучите все, что должен знать специалист. Вы научитесь работать с базами данных – изучите язык SQL и технологию Entity Framework для обращения к базам из C# п

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 68
Часов 136
Месяцев 6
Периодичность 3 раза в неделю
Тип обучения Онлайн
Город Киев
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный, Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Понять инфраструктуру .Net.
 • Постичь распределенную систему контроля версий Git.
 • Изучить синтаксис языка C# и освоить структурный, объектно-ориентированный, функциональный, аспектно-ориентированный и событийно-ориентированный подходы в программировании.
 • Изучить язык структурированных запросов, предназначенный для работы с базами данных - SQL.
 • Проводить различные операции по сборке, структурированию, обработке, хранению и выдаче пользовательской информации.
 • Создавать объектную модель на основе базы данных, создавать БД на основе объектной модели.
 • Проводить построение современных веб-приложений с использованием технологий от компании Microsoft.
Читать подробнее о программе курса

Уроки MySQL Visual Basic .NET Tutorial

Начальный
4 часов
Онлайн
Using MySQL Database with Visual Basic .NET Using MySQL Database with Visual Basic .NET 2010 MySQL ::... You will become an expert in the field of programming using this VB.Net MySQL Database Tutorial. With knowledge, you can now make any management system for your clients.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 23
Часов 4
Периодичность каждый день
Тип обучения Онлайн
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Видео о курсе
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Getting Started and Mysql database Connection
 • Create Login Form with MySql and VB.NET
 • Password Protection using Textbox
 • How To Open A Second Form using First Form + signout
 • Insert/Save data to database
 • Edit/Update a data from Database with button
 • Deleting selected data from database
 • How to Link Combobox with Database values
 • Database values in textbox if select Combobox
 • How to Link List Box with Database and show values in textbox
 • Show database values in Table or DataGridView
 • Display selected row from datagridview to TextBox
 • Search data in database and Filter in datagridview
 • Change column title of datagridview when connecting Mysql
 • How to Link Chart /Graph with Database
Читать подробнее о программе курса

Курс С чего начать?

Начальный
26 часов
Онлайн
зарегестрируйтесь для того чтоб продолжить просмотр бесплатного видео Список видеоуроков free Как стать C#/.NET... В данном плейлисте собраны видео от опытных программистов, которые дадут вам исчерпывающие ответы на вопросы.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 14
Часов 26
Тип обучения Онлайн
Город Киев
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Как стать программистом?
 • Насколько тяжело освоить ту или иную IT-специальность?
 • Какие умения нужны, чтобы стать программистом?
 • Какие технологии стоит учить и сколько времени это займет?
 • Как получить свою первую работу в качестве программиста?
Читать подробнее о программе курса

Курс .NET (С#) Базовый.

Начальный, Средний
Онлайн
Базовий курс .NET (C#) передбачає отримання ґрунтовних знань із комп’ютерних наук завдяки оптимальному співвідношенню теорії та практики. Цікаві домашні завдання від тренера зроблять процес навчання ще ефективнішим. Ви зможете підтримувати постійний зв’язок із тренером у спеціальному чаті, де зможет

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 12
Тип обучения Онлайн
Город Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов, Винница, Сумы
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный, Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Будут иметь базовые знания и навыки программирования на платформе .NET (C#)
 • Смогут продолжить совершенствование в любом направлении разработки и тестирования. Ведь полученных знаний и навыков будет достаточно для того, чтобы в дальнейшем с легкостью освоить любой язык программирования
 • Создадут свою первую программу на .NET (C #) и смогут продемонстрировать ее
 • Смогут продолжить обучение на курсе Основной .NET (C #), который откроет для них новые профессиональные возможности
Читать подробнее о программе курса

Курс Программирования на С#NET

Начальный, Средний
40 часов
Онлайн, офлайн
Киев
Курс Программирования на С#.NET для начинающих Практический курс в Киеве Анонс Название курса: Программирование... Курс «Программирование на С#»позволяет слушателям научиться программировать на C# и получить углублённое представление о возможностях среды разработки MicrosoftVisualStudio для создания элементов управления, клиентских и серверных приложений, распределённых приложений Windows. Курс «Программирование

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 16
Часов 40
Месяцев 2
Периодичность 2 раза в неделю
Тип обучения Онлайн, офлайн
Город Киев
Трансляция Прямой эфир
Практические занятия 80%
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный, Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Понимать основные элементы .NET Framework и связь С# с элементами платформы .NET. Работать в среде разработки MicrosoftVisualStudio
 • Создавать, отлаживать, компилировать и выполнять программы на С#. Создавать и использовать переменные. Использовать выражения языка и применять обработку исключений. Создавать методы. Создавать, инициализировать и использовать массивы. Знать базовые концепции и терминологию объектно-ориентированного программирования
 • Создавать, инициализировать и разрушать объекты в программе на С#. Создавать классы и иерархии классов. Определять операции и события в пользовательском классе. Реализовывать свойства и индексаторы
 • Использовать стандартные и пользовательские атрибуты. Разрабатывать формы для Windows. Работать с элементами управления. Разрабатывать элементов управления. Работать с данными в формах. Смешивать управляемый и неуправляемый код. Печать и создание отчетов в формах. Повышать удобство использования приложения за счет добавления справочной информации и локализации. Развертывать Windows-приложения. Обеспечивать безопасность Windows-приложени
Читать подробнее о программе курса

Курс .NET

Средний
36 часов
Онлайн
На курсі Основний .NET ви отримаєте розширені знання та практичні навички розробки сучасних веб-додатків. Вже після декількох вступних занять ви почнете розробляти власний веб-проект на платформі .NET.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 18
Часов 36
Тип обучения Онлайн
Город Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов, Винница, Сумы
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Средний
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Улучшите знания платформы .NET
 • Научитесь создавать веб-приложения с помощью платформы ASP.NET CORE
 • Заложите теоретический и практический фундамент для работы с реляционными базами данных, используя фреймворк ADO.NET
 • Освоите фреймворк объектно-ориентированного доступа к данным Entity Framework Core
 • Приобретете навыки рефакторинга кода
 • Научитесь писать модульные тесты (Unit Tests)
 • Получите знания, которые позволят претендовать на позицию младшего специалиста .NET
Читать подробнее о программе курса

Уроки Visual Basic .NET Tutorial for Beginners

Начальный
7 часов
Онлайн
.NET Tutorial 6 - How to use ProgressBars Control in Visual Basic Visual Basic .NET Tutorial 7 - How... Create a "Hello, world" app,VB.Net Tutorial for beginners - Learn VB.Net Programming in simple and easy steps starting from Environment setup

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 59
Часов 7
Периодичность каждый день
Тип обучения Онлайн
Трансляция Видеозапись
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Видео о курсе
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Downloading Visual Studio and Creating First VB Program
 • Variable Declaration in Visual Basic
 • Using If then Else Statements in Visual Basic
 • How to Create a Simple Calculator in Visual Basic
 • Set Your Form Properties (background image ,icon ..) in Visual Basic
 • How to use ProgressBars Control in Visual Basic
 • How to use a Listbox in VB.NET
 • How to use RadioButtons and CheckBoxes in Visual Basic
 • Text To Speech in VB.NET
 • How To Open A Second Form using First Form in VB.NET
 • How To Make A Simple Login Form In Visual Basic
 • VHow to create Password Protection using Textbox in VB.Net
 • Add pictures and icons in Frame in VB.NET
 • How to use TabControl in VB.Net
 • How to use TreeView Control in Visual Basic (VB.NET)
Читать подробнее о программе курса

Курс Веброзробка на .NET Core

Начальный
42 часов
Онлайн
Навчання веброзробки на .NET Core онлайн Веброзробка на .NET Core дозволяє створювати кросплатформні вебдодатки корпоративного рівня. Ти навчишся проєктувати архітектуру програми за допомогою сучасних технологій і сервісів.

Подробнее о курсе

Сертификат
Занятий 14
Часов 42
Месяцев 2
Периодичность 2 раза в неделю
Тип обучения Онлайн
Город Киев
Трансляция Прямой эфир
Вступительный экзамен
Проверка домашнего задания
Дипломный проект
Помощь в трудоустройстве
Возрастная категория для взрослых, для студентов
Уровень подготовки Начальный
Чему вы научитесь на данном курсе?
 • Розробляти продуктивні кросплатформені вебдодатки з використанням .NET Core
 • Претендувати на посаду Junior Backend .NET Developer після навчання веброзробки на .NET Core Advanced
Читать подробнее о программе курса