Категорії курсів

Курсы scratch-dlya-detey

140 курсів знайдено

Розробка ігор на Scratch: практикум #1

730 грн.
Рекомендований курс
У рамках цього курсу ми створимо дві ігри на мові програмування Scratch. Перша гра Гонки. Загальна тривалість відео 1 година 35 хвилин. Друга гра Будівельний кран. Загальна тривалість відео 2 години 20 хвилин. Ми будемо вчитися на практиці! Курс призначений для вчителів та батьків, які хочуть зайняти чимось своїх дітей, а також для дітей та підлітків з середнім рівнем володіння Scratch. Курс містить теоретичні пояснення, але більша частина курсу практична. Після проходження курсу ви будете знати: роботу з системою координат, роботу змінними, створення клонів спрайту, логіку виконання програм в Scratch. Рекомендується, щоб учні просто повторювали всі дії з відео, таким чином в кінці курсу вони матимуть свою гру, в якій вони орієнтуються і далі вже самостійно зможуть вносити якісь зміни та розширювати гри на свій розсуд. В кінці кожної гри надаються матеріали з вихідними кодами для всіх спрайтів ключі за ними можна буде перевірити, чи правильно зроблена гра, виправити якісь неробочі моменти. Курс містить 4 відео та 11 ресурсів для завантаження. Після придбання курсу ви отримаєте повний пожиттєвий доступ до нього, зможете користуватися ним на мобільних пристроях та телевізорах, а також отримаєте сертифікат про його проходження.
Початковий
4 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 17
Годин 4
Періодичність індивідуальний графік
Тип навчання online
Трансляція Відеозапис
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий
Мова Русский

Курс програмування Scratch

385 грн.
На курсі «Програмування Scratch» діти навчаються створювати ігри, анімацію, мультфільми у середовищі Scratch 3.0. Вигадують свої ігрові сюжети та втілюють їх у життя. А після практичної частини презентують власну гру чи анімацію іншим учасникам та учасницям заняття. Кожне онлайн-заняття – це створення нового проєкту, тому це відмінна можливість втілити всі творчі ідеї для власних ігор.
Початковий
2 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 1
Годин 2
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська

Войти в... Scratch! [UA, EN, RU subs]

730 грн.
Рекомендований курс
[EN]Welcome to Scratch!, a course designed specifically for those who want to get started with programming quickly.You won't even notice how you learn logic and algorithms, as well as the basic programming constructs. And all this is fun, dynamic, playful!We'll get acquainted with the Scratch 3 interface on the course; learn how to create interesting projects!This course is for those who have a mess in their head from a bunch of learning materials on programming, who feel insecure while in computer science classes, or who have difficulty learning to program.This course is for those who need to "get into" programming as quickly as possible.The course is designed for beginners, but it can be especially useful and interesting for children who are studying the relevant topic in computer science. It will also be of interest to those who are just taking their first steps in programming and for whom it is important to understand the principles of operation of basic structures, logic, and the basics of algorithms.The course consists of 9 sections that cover in detail the basic aspects of working in Scratch. The main emphasis is on the development of programming blocks and the logic of creating programs. Thanks to this approach, students will have enough time to get acquainted with each block and study what it is for and how it works.There will be a lot of unusual tasks on the course (37 (!) practical and 9 theoretical). We will also learn how to create simple games and applications.Good luck! See you on the course! Let's start to learn programming with visuals! Hello and welcome to scratch![RU]Интенсивный курс по визуальному программированию «Войди в…. Scratch!» создан специально для тех, кто хочет поскорее быть на "ты" с программированием.Вы даже не заметите, как освоите логику и алгоритмы, а также изучите основные конструкции программирования. И все это весело, динамично, играючи!На курсе познакомимся с интерфейсом среды Scratch 3, разберемся с блоками программирования, научимся выстраивать динамику движения спрайтов и создавать интересные проекты!Этот курс для тех, у кого каша в голове от кучи учебных материалов по программированию, кто чувствует неуверенность, находясь на уроках информатики или у кого сложности в освоении программирования.Кому необходимо "войти" в программирование как можно быстрее.Курс рассчитан на начинающих, может быть особенно полезен и интересен детям, которые проходят соответствующую тему по информатике. Также будет интересен тем, кто только-только делать первые шаги в программировании и для кого важно разобрать принцип работы базовых конструкций, логику и основы алгоритмов.Курс состоит из 9 разделов, в которых подробно рассмотрены базовые аспекты по работе в Scratch. Основной упор идет на проработку блоков программирования и логики создания программ. Благодаря такому подходу у студентов будет достаточно времени познакомиться с каждым блоком, изучить, для чего он нужен и как он работает.На курсе будет достаточно много необычных заданий (а именно 37 (!) практических и 9 теоретических). Будем также учиться создавать простые игры и приложения.Успехов! До встречи на курсе![UA]Інтенсивний курс із візуального програмування «Увійди до…. Scratch!" створений спеціально для тих, хто хоче скоріше бути на "ти" із програмуванням.Ви навіть не помітите, як освоїте логіку та алгоритми, а також вивчіть основні конструкції програмування. І все це весело, динамічно, граючи!На курсі познайомимося з інтерфейсом середовища Scratch 3, розберемося з блоками програмування, навчимося вибудовувати динаміку руху спрайтів та створювати цікаві проекти!Цей курс для тих, у кого каша в голові від купи навчальних матеріалів із програмування, хто відчуває невпевненість, перебуваючи на уроках інформатики або у кого є складнощі в освоєнні програмування.Кому необхідно "увійти" в програмування якнайшвидше.Курс розрахований на початківців, може бути особливо корисним та цікавим дітям, які проходять відповідну тему з інформатики. Також буде цікавий тим, хто тільки-но робити перші кроки в програмуванні і для кого важливо розібрати принцип роботи базових конструкцій, логіку та основи алгоритмів.Курс складається з 9 розділів, у яких детально розглянуті базові аспекти роботи у Scratch. Основний наголос йде на опрацювання блоків програмування та логіки створення програм. Завдяки такому підходу у студентів достатньо часу познайомитися з кожним блоком, вивчити, для чого він потрібен і як він працює.На курсі буде досить багато незвичайних завдань (а саме 37 (!) Практичних та 9 теоретичних). Будемо також вчитися створювати прості ігри та програми.
Початковий
4 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 10
Годин 4
Періодичність індивідуальний графік
Тип навчання online
Трансляція Відеозапис
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий
Мова Русский, English, Українська

Programming with Scratch

Доступна розстрочка
У курсі 'Programming with Scratch' ви зможете навчитися базовим навичкам програмування, створюючи інтерактивні книжки, анімації та ігри з використанням Scratch - візуальної мови програмування на блоках для початківців. Крім того, ви розвинете важливі обчислювальні навички, які будуть корисні для вирішення проблем в різних галузях. Курс допоможе вам зрозуміти, що програмування - це не тільки знання мови програмування, але й розвиток важливих навичок обчислювального мислення.
Початковий
26 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 20
Годин 26
Періодичність індивідуальний графік
Тип навчання online
Трансляція Відеозапис
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий
Мова Русский, English

Курс програмування Scratch Junior

385 грн.
Цей онлайн-курс допоможе невтомним дослідникам та дослідницям навчитися початковим навичкам програмування у цікавій ігровій формі. Діти познайомляться із такими серйозними поняттями як алгоритм, цикл, функція; навчаться вигадувати свої сюжети та втілювати їх у життя. У програмному середовищі Scratch Junior для учнів відкрито безліч можливостей: створення власних проектів, презентацій, анімацій, простих ігор та малювання у графічному редакторі.
Початковий
1 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 1
Годин 1
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дітей
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська

Программирование игр для детей на Scratch для начинающих

2 370 грн.
Рекомендований курс
Маркус Перссон создал свою первую игру в 9 лет! А спустя время получил миллиарды долларов с продаж другого его творения - Minecraft. Но во времена его детства написать программу на компьютере было довольно трудной задачей, в противовес сегодняшнему дню.В 21 веке с приходом новых цифровых технологий программирование стало доступно каждому. Даже ребёнок может спустя несколько часов изучения простых и понятных инструментов создать небольшое приложение. Одним из таких инструментов является образовательный язык и одновременно среда программирования Scratch (разработчик MIT Media Lab). Написание кода происходит с помощью перетягивания блоков-команд из списка с возможностью менять им значения. Таким образом обучающимся не нужно полностью печатать скрипт с клавиатуры, что сильно облегчает жизнь и исключает множество ошибок. Результат выполнения программы сразу можно посмотреть на экране.Видеокурс записан в актуальной версии Scratch 3.0. Для её использования онлайн достаточно зайти на официальный сайт и перейти в редактор проектов. Также есть возможность скачать Scratch себе на компьютер и пользоваться им без подключения к интернету. Об этом будет рассказано в вводной лекции курса. В течение остальной части курса мы познакомимся с такими важными разделами программирования, как переменные, циклы, процедуры, которые используются и во "взрослых" языках программирования, создадим множество интересных проектов и игр. Если же в итоге вы поймёте, что писать программы - это не ваше, ничего страшного! Полученные знания вряд ли окажутся бесполезным, ведь мы затронем и некоторые математические темы, например сетку координат и градусную меру, также узнаем о структурном подходе (то есть разбиении больших задач на подзадачи), что поможет в жизни! Если же вы наоборот захотите двигаться дальше в изучении кода, то сможете присоединиться к продолжению данного курса для продвинутых пользователей, где мы затронем более глубокие темы и переход другим языкам программирования.
Початковий
8 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 9
Годин 8
Періодичність індивідуальний графік
Тип навчання online
Трансляція Відеозапис
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий
Мова Русский

Основи програмування в Scratch

Доступна розстрочка
Курс навчить вас програмувати в Scratch візуальній мові програмування, яка дозволяє легко створювати програми. Крім того, ви ознайомитесь з основними принципами обчислювальної техніки та навчитеся мислити як програміст. Курс підходить для початківців, які ніколи не програмували.
Початковий
11 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 71
Годин 11
Періодичність індивідуальний графік
Тип навчання online
Трансляція Відеозапис
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий
Мова Русский, English

Програмування в Scratch з 6 років, від 0 до створення гри

730 грн.
Рекомендований курс
Курс присвячений програмуванню в середовищі Scratch, яке дозволяє створювати проекти та ігри за допомогою блоків-команд. Курс складається з 21 заняття та 11 тестів, що дозволяють перевірити засвоєння матеріалу. Курс підходить для всіх, хто бажає навчитися програмувати, розвивати логічне мислення та творчі здібності. Після проходження курсу учні зможуть створювати власні проекти та ігри, використовуючи базові навички програмування, а також розвивати математичні здібності.
Початковий
4 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 21
Годин 4
Періодичність індивідуальний графік
Тип навчання online
Трансляція Відеозапис
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий
Мова Русский

Курс визуального программирования Scratch

1 200 грн.
Детские курсы программирования Scratch базируется на визуализации основных понятий в программировании. Данный курс адаптирован для деток от 6 до 10 лет. Это направление визуально-ориентированного пространства для создания объектов в цифровом виде и программирования алгоритма их действий. Курсы программирования для детей Scratch признаны лучшим способом адаптации логического мышления в маленькой аудитории. Ученики самостоятельно придумывают сюжетные игры, а учитель помогает воплотить идеи в образе движимой анимации и игры. Программировать весело со Scratch!
Початковий
18 годин
5 місяців
online, offline
Киев
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 18
Годин 18
Місяців 5
Періодичність 1 раз на тиждень
Тип навчання online, offline
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Практичні заняття 100%
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дітей, для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Русский, Українська

Курс Scratch

2 400 грн.
Scratch – це візуальна динамічна мова програмування, яка дозволяє створювати код за допомогою керування графічними блоками. На курсі діти навчаться створювати об’єкти різної складності, змушувати їх рухатися за заданими траєкторіями, встановлювати зв’язок між різними складовими. Scratch гарно розвиває логіку та вчить розв'язувати задачі. Створювати код цією мовою дуже весело та легко. Тут немає кодів, які треба писати без помилок, оскільки програма збирається з блоків, як конструктор Lego. Це об'єктноорієнтоване середовище, в якому блоки програм збираються з кольорових цеглинок-команд. У Scratch можна створювати ігри з різними об'єктами, пересувати їх по екрану, встановлювати форми зв'язку між об'єктами. В програму можна вносити зміни в будь-який момент. Результат є відразу – цікава та захоплива гра, створена власноруч.
Початковий
12 годин
3 місяця
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 12
Годин 12
Місяців 3
Періодичність 1 раз на тиждень
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська

Безкоштовні відеоуроки з Scratch

Доступна розстрочка
Відеоуроки з візуального програмування Scratch дозволяє не тільки відчути себе маленьким програмістом та почати майбутнє приєднання до IT сфери, але й також надає змогу дітям спілкуватися між собою, дивитися та навчатися на проєктах один одного. Тож, якщо Ваша дитина цікавиться кодингом та хоче спробувати себе у цій сфері, ми пропонуємо Вам записати її до занять у нашій IT школі Go-Mother, які відбуваються онлайн. Ми проведемо Вашу дитину через світ сучасних технологій та навчимо її популярним сферам програмування. Це дасть їй змогу стати хорошим спеціалістом у майбутньому, і отримувати за це гідну оплату.
Початковий
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 5
Тип навчання online
Місто Киев
Вступний іспит
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дітей, для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська

Курс Scratch

1 200 грн.
Дитячі курси програмування Scratch базується на візуалізації основних понять в програмуванні. Даний курс адаптований для діток від 6 до 10 років. Це напрямок візуально-орієнтованого простору для створення об’єктів в цифровому вигляді та програмування алгоритму їх дії. Курси програмування для дітей Scratch визнані кращим способом адаптації логічного мислення у маленької аудиторії. Учні самостійно придумують сюжетні гри, а вчитель допомагає втілити ідеї в образі рухомої анімації та гри. Програмувати весело зі Scratch.
Початковий
4 годин
1 місяць
online, offline
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 4
Годин 4
Місяців 1
Тип навчання online, offline
Місто Киев
Вступний іспит
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дітей, для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська

Курс Візуальне програмування на Scratch для дітей

9 360 грн.
Scratch - це ідеальна платформа для початківців, оскільки вона дозволяє створювати анімації, інтерактивні ігри, музику та багато іншого без необхідності писати складний код. Замість цього, програмування відбувається шляхом з'єднання кольорових блоків, подібно до складання конструктора Lego. Це допомагає дітям зрозуміти логіку та алгоритми, водночас розвиваючи їхню творчість та логічне мислення. Під час курсу ваша дитина буде ознайомлена з основами програмування, створить прості комп'ютерні програми та ігри, спостерігатиме за роботою програмних алгоритмів та розіб'ється з ключовими поняттями, такими як алгоритми, цикли, змінні, спрайти та умовні оператори. Вивчення Scratch створить міцну базу, яка дозволить дітям в подальшому вивчати будь-яку іншу мову програмування з більшою впевненістю. Допоможіть своїй дитині зробити перший крок до програмування! Реєструйтеся на безкоштовний пробний урок, де вона дізнається, наскільки цікаво і захоплююче може бути візуальне програмування за допомогою Scratch.
Початковий
48 годин
6 місяців
online, offline
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 24
Годин 48
Місяців 6
Періодичність 1 раз на тиждень
Тип навчання online, offline
Місто Ирпень
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська

Курс Scratch для детей

1 760 грн.
Обучение детей scratch это идеальная программа, которая позволяет понять основы, концепцию и смысл программирования. Это специально созданная оболочка с динамическим языком программирования с помощью визуализаций.
Початковий
4 годин
1 місяць
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 4
Годин 4
Місяців 1
Тип навчання online
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дітей
Рівень підготовки Початковий
Мова Русский

Курс робототехніка Scratch

«Робототехніка Scratch» – це курс, де програмування та конструювання роботів стає ще цікавішим та інтерактивнішим. Це можливість для юних робототехніків та робототехнікинь створити власні історії, ігри, анімації за допомогою легкого та зрозумілого для них середовища програмування Scratch 3.0.
Початковий
1 годин
offline
Киев
Одесса
Днепр
Харьков
Львов
Запорожье
Винница
Черновцы
Ровно
Ивано-Франковск
Луцк
Бровары
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Годин 1
Тип навчання offline
Місто Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов, Запорожье, Винница, Черновцы, Ровно, Ивано-Франковск, Луцк, Бровары
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська