Категории курсов

Курсы selenium - Одесса

62 курсов найдено

Уроки Python Selenium Tutorials

Бесплатно
This python selenium tutorial is designed to teach you how to do website automation with python! This includes web scraping, creating bots and much more...
Начальный
2 часов
Онлайн

Уроки Selenium Tutorial for Beginners

Бесплатно
In this tutorial we will learn about the selenium framework its advantages and disadvantages and its components
Начальный
21 часов
Онлайн

Курс Автоматизация тестирования Java + Selenium + TestNG

2 550 грн.
Рекомендованный курс
Данный курс подготовлен на основании программы по которой я обучаю тестировщиков автоматизаиторов на обычных, живых курсах. Программа полная. Вы получите весь необходимый объем знаний для автоматизации тестирования WEB. Язык программирования Java Selenium WebDriver TestNG В результате прохождения этого курса, вами будет написан базовый фрэймворк для автоматизации. Который вы можете спокойно брать и применять на своих рабочих проектах.
Начальный
8 часов
Онлайн

Мінікурс: Automation Testing. Selenium + Java + TestNG

3 570 грн.
в графі ““) Програма курсу Selenium WebDriver.... Мінікурс максимально орієнтований на здобуття практичних навичок по автоматизації тестування, загальною тривалістю до 9 год. Особливість курсу: Будемо розглядати підходи Multiple Environments та POM (Рage Оbject Мodel).
Средний
9 часов
Онлайн

Курс Automation Testing Selenium + Java + TestNG

1 200 грн.
Запрошуємо Вас поринути в світ Автоматизації Тестування ПЗ, на міні-курсі “Automation Testing. Selenium + Java + TestNG” Міні-курс максимально орієнтований на здобуття практичних навичок по автоматизації тестування, загальною тривалістю до 9 год. Особливість курсу: Будемо розглядати підходи Multiple Environments та POM (Рage Оbject Мodel).
Начальный, Средний
9 часов
Онлайн

Парсеры, роботы, автоматизация, Selenium, PhantomJS на PHP

730 грн.
Рекомендованный курс
Этот курс сделает вас профессиональным разработчиком парсеров, роботов, скриптов автоматизации. Вы сможете парсить сайты любой сложности, работать с Selenium Webdriver, писать роботы, и создать платформу уровня UNI Delivery. Курс будет активно наполняться новыми лекциями и разделами!Курс включает в себя такие разделы:1. Простой парсинг Вы изучите, как парсить простые сайты с минимальными затратами времени. Как сохранять контент в БД и запускать параллельно несколько потоков парсера. 2. Автоматизация, роботы, парсеры, тестирование с помощью Selenium и PHP Вы научитесь работать в Selenium WebDriver с помощью PHP - мы сделаем заказы в интернет магазинах с помощью робота. 3. Работа с cURL, прокси, Cookie Изучим работу с cURL, прокси, Cookie в PHP. 4. Копии сайтов с помощью cURL, создание прокси скрипта Автор курса - разработчик платформы UNI Delivery, где десятки американских магазинов открываются внутри платформы. Мы создадим LIVE (онлайн) копии таких сайтов как Amazon и 6PM. 5. Работа с PhantomJS Вы изучите PhantomJS - виртуальный браузер, мощный инструмент для автоматизации и парсинга. 6. Работа с DigitalOcean, Vultr Вы узнаете, как работать с виртуальными серверами на платформах DigitalOcean, Vultr и разворачивать там парсеры.
Начальный
3 часов
Онлайн

Курс Автоматизація тестування за допомогою Selenium WebDriver (C#)

12 800 грн.
Курс "Автоматизація тестування за допомогою Selenium WebDriver (C#)" призначений для тих, хто бажає навчитися автоматизовувати тестування веб-додатків за допомогою Selenium WebDriver і мови програмування C#. Учасники курсу отримають глибокі знання про об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) з використанням мови C#, основи роботи з Selenium WebDriver та фреймворком для тестування NUnit. Вони навчаться писати автоматизовані тести, використовуючи різні техніки та шаблони проектування, такі як Page Object та BDD (Behavior-Driven Development) з використанням SpecFlow. Курс також охоплює важливі аспекти розробки, такі як робота з базами даних, конфігурація CI (continuous integration) з використанням Jenkins і навіть підготовку до тестового інтерв'ю на посаду автоматизатора.
Начальный, Средний
48 часов
Онлайн

Курс Автоматизация тестирования с использованием Selenium WebDriver (JavaScript)

11 550 грн.
Окончив курс по автоматизации тестирования Selenium, Вы сможете: писать автоскрипты; использовать инструменты... Курс является дальнейшим усложнением процесса тестирования с использованием базовых навыков программирования для автоматизации мануальных тестов.
Средний
48 часов
Онлайн

Курс Автоматизація тестування за допомогою Selenium WebDriver (Java)

12 800 грн.
Курс спрямований на навчання студентів автоматизованому тестуванню веб-додатків з використанням фреймворку Selenium WebDriver та мови програмування Java. Програма курсу охоплює різні аспекти автоматизації тестування, включаючи основи ООП, роботу з різними типами даних, написання тестів та юніт-тестування з використанням JUnit, обробку винятків, роботу з Git для контролю версій, практику написання локаторів (XPath), роботу з Selenium IDE, створення структури фреймворку та базових бібліотек, роботу з елементами сторінок за допомогою PageObject, параметризовані тести, роботу з Excel файлами, роботу з базами даних, continuous integration з використанням Maven та Jenkins, тестову співбесіду на посаду автоматизатора, а також знайомство з Selenium Grid і Selenide.
Средний
48 часов
Онлайн

Курс Автоматизація тестування за допомогою Selenium WebDriver (Python)

12 800 грн.
Курс надає студентам знання та навички, необхідні для автоматизації тестування веб-додатків з використанням Selenium WebDriver і мови програмування Python. Студенти ознайомляться з основами Python, об'єктно-орієнтованим програмуванням, роботою з рядками та колекціями даних, обробкою виключень, роботою з текстовими файлами, системами контролю версій, базовими концепціями Selenium WebDriver та паттернами проектування. Крім того, вони будуть практикувати написання тестів з використанням фреймворка pytest, вивчати локатори для веб-елементів, працювати з REST API та базами даних, а також дізнаються про Continuous Integration засоби, зокрема Jenkins.
Средний
48 часов
Онлайн

Курс Создание фреймворка и автоматизация тестов на Java+Selenium

2 010 грн.
Рекомендованный курс
Чтобы автоматизация тестов была эффективной, вам необходим тестовый фреймворк - структура, которая упорядочивает и облегчает написание тестов, их поддержку и дает множество других преимуществ. С другой стороны фреймворк это готовый инструмент, с помощью которого вы сможете тестировать целевое программное обеспечение. В этом курсе я покажу как создать такой фрейморк с использованием Java и Selenium, и в результате вы сможете создать собственный простой но работающий фреймворк. Обратите внимания, что в этом курсе я не обучаю языку программирования Java, поэтому для эффективной работы с курсам крайне желательно иметь начальные навыки программирования.
Начальный
7 часов
Онлайн

Курс Selenium и Selenide для начинающих Automation QA + 2 проекта

2 010 грн.
Рекомендованный курс
Данный курс является пошаговым руководством, к созданию собственного тестового фреймворка для применения на любом web-приложении, используя Selenium WebDriver и библиотеку Selenide с минимальной теорией и максимум практики. Во время курса слушатели смогут на практике освоить работу с тестовым фреймворком JUnit, разобраться в проектировании тестов на основе шаблонов проектирования Page Object и Page Factory. Также буду рассмотрены как простые так и сложные CSS селекторы и XPath локаторы, необходимые для идентифициирования web-елементов.
Начальный
8 часов
Онлайн

Курс Автоматизація тестування за допомогою Python та Selenium

11 400 грн.
Автоматизація тестування: Python + Selenium це практичний курс для тест інженерів, які хочуть отримати базові знання необхідні для створення автоматизованих тестів за допомогою Selenium WebDriver написаних на Python. Логічно курс складається з 2-х частин, перша – це освоєння програмування на Python, в об’ємі необхідному для ефективного написання автотестів. Друга частина курсу заснована на сертифікаційному курсі Selenium Tester Foundation від A4Q, що дозволяє згодом сертифікуватися, слухачі розглянуть основні фактори, що впливають на прийняття рішення про застосування про автоматизацію, техніку управління навігацією у додатку та взаємодії з GUI елементами, створення звітності, а також багато чого. інше. Після тренінгу слухачі зможуть створювати, запускати та підтримувати тести написані з використанням Selenium WebDriver без підтримки ментора, а в процесі курсу самостійно напишуть простий фреймворк для автоматизації веб-додатків, який з мінімальною адаптацією зможуть використовувати на роботі!
Средний
50 часов
Онлайн

Курс Web Testing automation on Java

730 грн.
Автоматизация тестирования позволяет сильно упростить процессы и дает ряд преимуществ, среди которых можно выделить повышение скорости тестирования, уменьшение затрат на поддержку, автоматическую генерацию отчетов, масштабируемость. Курс «Web Testing automation on Java» объединяет в себе теорию и практику. Вы познакомитесь с основными библиотеками и фреймворками тестирования, научитесь использовать стандартные инструменты из пакета Selenium, познакомитесь с основными концепциями из области разработки и тестирования. По итогу курса вы напишете свой фреймворк и подключите к проекту системы генерации отчетов о прохождении тестов.
Средний
6 часов
Онлайн

Курс Тестування ПЗ З працевлаштуванням

22 000 грн.
С трудоустройством
потрібна Depricated та інші базові анотації 12 годин Занять з ментором 10-15 годин Самостiйної роботи Selenium... Курс спрямований на навчання основам та навичкам автоматизованого тестування програмного забезпечення. Основна мета курсу полягає в тому, щоб навчити студентів створювати та виконувати автоматизовані тести, що допомагають забезпечити якість та надійність програмного продукту.
Начальный, Средний
144 часов
Онлайн