Категорії курсів

Курс «Технології Data Science»

20 400 грн.
Курс «Технології Data Science» містить підготовку за 2 дисциплінами. 1. Основи програмування на Python. Розкриваються основи роботи з базовими засобами мови програмування Python для подання основних структур даних і реалізації алгоритмів їх обробки: вступ до Python; інтегроване середовище розробки та налагодження Python-програм; основні типи даних Python; 2. Технології Data Science. Надання комплексного ґрунтовного теоретичного базису та практичних навичок програмної реалізації методів, математичних моделей і алгоритмів технологічних процесів Data Science (дослідження даних). Практична частина орієнтована на застосування мови програмування високого рівня Python із вивченням функціонала бібліотек Pandas, NumPy, Matplotlib, scikit-learn, TensorFlow. В курсі розкривається суть технологічних процесів Data Science: дані – інформація – знання – маніпулювання знаннями – візуалізація Знання та навички курсу відповідають базовим вимогам до фахівців у галузі Data Science.
Початковий
51 годин
6 місяців
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 68
Годин 51
Місяців 6
Періодичність 3 рази на тиждень
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська

Курс Python для Data Science

15 750 грн.
с трудоустройством
Онлайн-курс Python for Data Science спрямований на Data Scientists та спеціалістів, які вже володіють базовими навичками програмування і математичного аналізу. Цей курс надає учасникам гнучкі інструменти для роботи з даними, зокрема великими масивами даних, за допомогою Python. Курс охоплює різні аспекти роботи з даними, включаючи кластеризацію та візуалізацію. Python є потужним інструментом для аналізу даних, і його використання дозволяє ефективно працювати з великими обсягами даних. Мінімальні вимоги для вступу на курс включають базовий досвід програмування на процедурній мові та знання математики на рівні шкільного курсу.
Середній, Професійний
48 годин
2 місяця
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 16
Годин 48
Місяців 2
Періодичність 2 рази на тиждень
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній, Професійний
Ментор
Розстрочка
Мова Українська

Курс Python для Data Science

9 450 грн.
Направление Data Science − одно из наиболее прогрессивных в сфере IT, а язык программирования Python − самый широко применяемый для анализа данных. Логично, что они с наибольшей результативностью используются для работы с данными, создания визуализаций, проведения предиктивной аналитики (моделирования и валидации). Python для Data Science − максимальная эффективность аналитики данных Курс Data Science in Python от компании ITEA поможет вам быстро овладеть необходимыми инструментами и приступить к практической работе в сфере анализа данных. Аналитика с Python отличается высокой продуктивностью, позволяет решать задачи простыми и удобными способами. В сравнении с языками более низкого уровня она обладает многими преимуществами.
Середній, Професійний
48 годин
online, offline
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Годин 48
Періодичність 3 рази на тиждень
Тип навчання online, offline
Місто Киев, Днепр, Харьков, Львов, Луцк
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній, Професійний
Ментор
Розстрочка
Мова Русский

Курс data science / machine learning

48 550 грн.
Data Science / Machine Learning — комплексная программа обучения, что призвана помочь специалистам решать задачи по сбору и анализу больших объемов информации с применением концепций Data Science и Machine Learning. На сегодняшний день это одно из самых прогрессивных направлений в сфере информационных технологий в виду необходимости обработки все большего количества данных и извлечения из них полезных свойств. После прохождения программы обучения вы будете иметь представление о технологии Big Data, научитесь исследовать предметную область знаний и применять к ее обработке методы машинного обучения.
Середній, Професійний
153 годин
online, offline
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Годин 153
Періодичність 3 рази на тиждень
Тип навчання online, offline
Місто Киев, Днепр, Харьков, Львов, Луцк
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній, Професійний
Ментор
Розстрочка
Мова Русский

Курс Data Science / Machine Learning Fundamentals

15 500 грн.
с трудоустройством
Онлайн-курс надає студентам поетапне навчання з основних аспектів Data Science та Machine Learning. Курс починається з вступу до цих галузей, ознайомлюючи студентів з ключовими концепціями та методами. Далі вивчаються процеси та фреймворки Data Science, включаючи попередню обробку даних, яка включає очищення, перетворення та візуалізацію. Наступні модулі курсу зосереджені на прогнозуванні, класифікації, кластеризації та рекомендаційних алгоритмах, використовуючи різні методи та моделі. Курс також охоплює імплементацію моделей машинного навчання, що дозволяє студентам навчитися застосовувати отримані знання у практичних завданнях.
Середній, Професійний
21 годин
1 місяць
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 7
Годин 21
Місяців 1
Періодичність 2 рази на тиждень
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній, Професійний
Ментор
Розстрочка
Мова Українська

Курс data science / machine learning fundamentals

9 300 грн.
В мире существует огромное количество информации. Чтобы извлечь пользу из этих данных, их нужно упорядочить и проанализировать. Data Science изучает методы обработки данных, а также статистические методы и методы проектирования и разработки баз данных. На основе полученной информации создаются нейронные сети и смарт-системы. Data Science считается перспективным, востребованным и высокооплачиваемым направлением. Привлекательности добавляет и тот факт, что необязательно быть программистом, чтобы строить карьеру в области работы с данными: зачастую позиция Data Scientist интересна математикам и аналитикам.
Середній, Професійний
21 годин
1 місяць
online, offline
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 8
Годин 21
Місяців 1
Періодичність 2 рази на тиждень
Тип навчання online, offline
Місто Киев, Днепр, Харьков, Львов, Луцк
Трансляція Відеозапис
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній, Професійний
Ментор
Розстрочка
Мова Русский

Курс Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

Learn how to operate machine learning solutions at cloud scale using Azure Machine Learning. This course teaches you to leverage your existing knowledge of Python and machine learning to manage data ingestion and preparation, model training and deployment, and machine learning solution monitoring in Microsoft Azure.
Початковий
24 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 10
Годин 24
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий
Мова English

Курс розробка та реалізація рішення Data Science в Azure

29 250 грн.
с трудоустройством
Курс розглядає використання рішень для машинного навчання в хмарному масштабі за допомогою Azure Machine Learning. Цей курс навчає використанню наявних знань Python і машинного навчання для управління отриманням і підготовкою даних, для навчання і розгортання моделей, і моніторингу рішень для машинного навчання в Microsoft Azure.
Середній, Професійний
24 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Годин 24
Періодичність індивідуальний графік
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній, Професійний
Ментор
Мова Українська

Курс Розробка та реалізація рішення Data Science в Azure

Записатись на курс DP-100T01 Розробка та реалізація рішення Data Science в Azure.... Курс розглядає використання рішень для машинного навчання в хмарному масштабі за допомогою Azure Machine Learning. Цей курс навчає використанню наявних знань Python і машинного навчання для управління отриманням і підготовкою даних, для навчання і розгортання моделей, і моніторингу рішень для машинного навчання в Microsoft Azure.
Професійний
32 годин
0.13 місяців
online, offline
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 4
Годин 32
Місяців 0.13
Тип навчання online, offline
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Професійний
Ментор
Мова Українська

Курс Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure (DP-100T01)

Данный курс предоставляет слушателям знания и навыки использования служб Azure для разработки, обучения и развертывания решений машинного обучения. Курс начинается с обзора служб Azure, которые могут использоваться в работе с данными (data scientists). Важно понимать, что основное внимание уделяется именно сервисам Azure, а не введению в науку данных, то есть слушатели уже должны обладать предварительными знаниями.
Середній, Професійний
online, offline
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 4
Тип навчання online, offline
Місто Киев
Вступний іспит
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній, Професійний
Мова English

Курси PYTHON DEVELOPMENT

54 500 грн.
Курсы Python — комплексная программа обучения языку программирования Рython. Рython ориентирован на повышение продуктивности фронтенда и читабельности его кода. Язык прост в использовании, но в то же время его библиотека предоставляет большой выбор полезных функций, необходимых для создания веб-дизайна. Комплексный курс Python состоит из двух направлений: • Курс Python Pro (В начале курса начинающих разработчиков знакомят с основами программирования на данном языке, а уже в конце курса студенты могут полноценно использовать язык Python для написания программ). • Веб-разработка на Python / Django дает возможность профессионально разрабатывать коммерческие веб-приложения, используя Django-фреймворк. Кроме овладения профессиональными навыками работы с Рython, обучение предполагает прокачку и soft skills, которые помогут эффективно использовать личностный и творческий потенциал разработчика.
Початковий, Середній
168 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Годин 168
Тип навчання online
Місто Киев, Днепр, Харьков, Львов, Луцк
Трансляція Відеозапис
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий, Середній
Розстрочка
Мова Русский

Курс Big Data

25 000 грн.
с трудоустройством
Курс Big Data в ITEA призначений для просунутих фахівців, які мають володіння мовою програмування Python на базовому рівні та бажання поглибити свої знання та навички роботи з великими базами даних. На цьому курсі студенти навчатимуться сучасним методикам аналізу даних, виявленню закономірностей та прогнозуванню розвитку подій за допомогою Big Data. Вони оволодіють основними інструментами та технологіями, такими як Hadoop, Apache Spark та інші, які дозволяють ефективно обробляти великі обсяги даних. Курс надасть студентам необхідні знання для оптимізації ключових бізнес-процесів та допоможе знайти перше місце для роботи в сфері IT, де великі дані стають все більш важливими.
Середній, Професійний
48 годин
2 місяця
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 16
Годин 48
Місяців 2
Періодичність 2 рази на тиждень
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній, Професійний
Ментор
Розстрочка
Мова Українська

Курс Deep Learning

32 000 грн.
с трудоустройством
Курс Deep Learning надає студентам поглиблені знання і навички у галузі глибокого навчання. Програма курсу охоплює широкий спектр тем, що дозволяє студентам ознайомитися з різноманітними аспектами цієї технології. Студенти починають з основ глибокого навчання та вивчають фреймворк PyTorch, який використовується для реалізації глибоких нейронних мереж. Вони також досліджують важливі концепції, такі як ембединги, моделі послідовності до послідовності, transformers та генеративні моделі.
Середній
48 годин
2 місяця
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 16
Годин 48
Місяців 2
Періодичність 2 рази на тиждень
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Середній
Ментор
Розстрочка
Мова Українська

Курс Science

385 грн.
Ірина, син Данило, 10 років 15.04.2022 Хочу дуже подякувати за знання, які діти отримують на курсі Science... На заняттях учні та учениці дізнаються про закони фізики (як от “золоте правило” механіки, закони Ньютона і Ома), виконуючи веселі і пізнавальні експерименти в віртуальному середовищі. Створять купу цікавих механізмів – від машини Голдберга до вічного рушія. Діти на практиці побачать, як працює закон Архімеда, створивши підводний човен і повітряну кулю. Все це можливе в середовищі Algodoo, де діють закони фізики. А знаючи їх, тут можна створити і дощ, і веселку, і підйомний кран, і автомобіль з коробкою передач. Заняття курсу допоможуть дітям полюбити фізику до того, як цей предмет з’явиться в школі.
Початковий
2 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 1
Годин 2
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для школярів
Рівень підготовки Початковий
Мова Українська

Курс Implementing an Azure Data Solution

In this course, the students will implement various data platform technologies into solutions that are in line with business and technical requirements including on-premises, cloud, and hybrid data scenarios incorporating both relational and No-SQL data. They will also learn how to process data using a range of technologies and languages for both streaming and batch data.
Початковий
24 годин
online
Перейти на сайт курса
Сертифікат
Занять 9
Годин 24
Тип навчання online
Місто Киев
Трансляція Прямий ефір
Вступний іспит
Перевірка домашнього завдання
Дипломний проект
Допомога в працевлаштуванні
Вікова категорія для дорослих
Рівень підготовки Початковий
Мова English